Çevresel tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Sait Yazgan (Supervisor)

Cite this

'