Çevresel kaynaklardan izole edilen mayaların antifungal ve antibakteriyel etkileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorHatice Funda Karbancıoğlu Güler (Supervisor)

Cite this

'