Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması(644 sayılı KHK) ile planlama yetkilerinin merkezileşmesi ve kent mekânına etkileri: Çorlu örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'