Çevik proje yönetim yaklaşımlarının proje başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi The impact of agile project management on project success

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAyberk Soyer (Supervisor)

Cite this

'