Çelik levha perdeli sistemler (ÇLPS)'nin birinci elastik titreşim periyotlarının hesabı ve deprem yükleri altında kapasite tasarımı için bir ardışık yaklaşım yöntemi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Cem Çelik (Supervisor)

Cite this

'