Çelik halatlı titreşim sönümleyicilerin sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorSerpil Kurt Habiboğlu (Supervisor)

Cite this

'