Çelik bir yapıda deprem yüklerinin çelik çaprazlar veya betonarme perdelerle taşınması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorHalet Almıla Büyüktaşkın (Supervisor)

Cite this

'