Çeşitli deniz boyalarında yüzey pürüzlülüğünün gemi direncine etkilerinin sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorBarış Barlas (Supervisor)

Cite this

'