Çeşitli bitkisel sütlerin mikrobiyal ve duyusal özelliklerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorNeşe Şahin Yeşilçubuk (Supervisor)

Cite this

'