Çatlaklı kaya kütlesi dayanımının sürekli yenilme durumunda üç eksenli deneylerle araştırılması Investigation of the strength of the fractured rock mass by triaxial tests in case of continuous failure

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorYılmaz Mahmutoğlu (Supervisor)

Cite this

'