Çapraz lamine ahşap ve betonarme taşıyıcı sistemli tekil konut yapılarının çevresel etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorFethiye Ecem Edis (Supervisor)

Cite this

'