Çamaşır makinesi körüğünün hiperelastik ve viskoelastik özelliklerinin belirlenmese ve dinamik davranışının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAta Muğan (Supervisor)

Cite this

'