Küçük kalibreli vasküler greftler için kompliyans test modülü tasarımı ve bikomponent lif içerikli biyobozunur vasküler greftlerin kompliyans özelliklerinin analizi

Project: ResearchSRP

Project Details

Short titleKüçük kalibreli vasküler greftler için kompliyans test modülü tasarımı ve bikomponent lif içerikli biyobozunur vasküler greftlerin kompliyans özelliklerinin analizi
StatusActive
Effective start/end date21/12/2223/12/24