Farklı Kromitlerde Alkali Kavurma ile Na-Kromat Üretiminde Proses Parametrelerinin Çözünme Verimine Etkilerinin İncelenmesi

Project: ResearchTTO

Project Details

Short titleFarklı Kromitlerde Alkali Kavurma ile Na-Kromat Üretiminde Proses Parametrelerinin Çözünme Verimine Etkilerinin İncelenmesi
StatusFinished
Effective start/end date21/10/1931/03/20