Çözelti Yanma Senteziyle Fotokatalitik Özelliklere Sahip Nanokompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

Project: ResearchSRP

Project Details

Short titleÇözelti Yanma Senteziyle Fotokatalitik Özelliklere Sahip Nanokompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
StatusFinished
Effective start/end date23/06/2123/06/22