2015 Yılı En Başarılı Tez Ödülü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prize